30 éves az EMT

Ünnepelünk és emlékezünk!

Ünnepeljük az elmúlt 30 évet, a fejlődést, a sikereinket, a megmaradásunkat és a helytállásunkat! Ha azt visszanézzük ahonnan és ahogy elindultunk és azt ahova és ahogy elérkeztünk, van miért büszkék és elégedettek legyünk. Ugyanakkor emlékezünk az elmúlt 30 évre, mindazokra, akik ezt a szervezetet elképzelték, megvalósították, vezették, és akik 30 éven át fenntartották és működtették. Ilyen alkalmakkor emlékezni mindig jó és kellemes annak, aki ezt teszi. Az emlékezés megfiatalítja az emlékezőt, visszaviszi sok-sok évvel ezelőtti időkre, amikor minden másként volt és lehetőséget biztosít végigélni, végignézni mindazt, ami e 30 év alatt történt.

Végignézve a régi fényképeket, fellapozva a régi Tájékoztatókat elénk tárul a történelem. Igen, a 30 évvel ezelőtti eseményeket már nyugodtan nevezhetjük történelemnek és mi sokan, akik most itt vagyunk ennek a történelemnek tanúi lehettünk. Szemünk láttára, munkánk nyomán indult el ennek a szervezetnek az élete, tevékenységének a kiteljesedése és fejlődése. A mi munkánk eredményeként erősödött, fejlődött, növekedett az EMT és jutott el oda, hogy Erdély egyik legdinamikusabban működő szervezetévé váljon.

A néhány alapító tagból, akik elképzelték ezt a szervezetet, rövid időn belül az egész Erdélyre kiterjedő, jól érzékelhető tagság alakult, egy olyan tagság, amely fantáziát, erőt látott ebben a műszaki tudományos szervezetben, és amely úgy érezte, hogy van helyünk és jövőnk a megalakuló civil szervezetek palettáján. Az elmúlt 30 év őket igazolta. Az EMT az alapítás után nemcsak Erdélyben, hanem az egész Kárpát-medencében egy meghatározó, elismert és ismert szervezet lett. 30 évvel ezelőtt az alapító tagok megfogalmazták azokat a célkitűzéseket, elvárásokat, amelyeket egy műszaki tudományos civil szervezet meg kell valósítson. A 90-es években Erdélyben újraindultak a múltban is működő szervezetek, amelyek jobb anyagi helyzetben voltak, mint az EMT, amelynek a nulláról kellett indulnia. Mi a semmiből hoztuk létre a működő szervezetet.

A kezdeti nehézségek leküzdése után az EMT elkezdte az elvárások megvalósítását, megalakítva a területi szervezeteket (fiókszervezeteket) és a szakmai szervezeteket (szakosztályokat). A megalakulásban részt vevő lelkes csoport köré egyre többen gyűltek és így kialakult egy aktív tagság, amely a szervezet motorjává vált. A megfogalmazott célkitűzéseket egyre többen tették magukévá és elkezdődött az érdemi munka úgy a szakosztályokban, mint a fiókszervezetekben. Társaságunkban jelenleg 5 fiókszervezetben és 10 szakosztályban folyik a munka, ezen kívül az oktatói és kiadói tevékenység is figyelemre méltó.

Az elmúlt 30 év elég idő volt arra, hogy az EMT az ismeretlenség homályából a Kárpát-medencei civil szervezetek élvonalába kerüljön. Szervezetünk tevékenységéről elismerően nyilatkoznak, konferenciáinkat jegyzik és figyelemmel kísérik bel-és külföldön a legjelentősebb tudományos műhelyekben, egyetemeken, kutatói és tervező intézményekben.

Az EMT büszkélkedhetik az 1991 óta megjelenő FIRKA természettudományos diáklappal, amely egyedülálló Erdélyben és az 1997-től megjelenő, a Kárpát-medence országaiban ismert Műszaki Szemlével, amely az egyetlen Magyarország határain kívül kiadott, magyar nyelvű műszaki tudományos szaklap, valamint a Historia Scientiarum Tudománytörténeti folyóirattal.

Az EMT sikereinek, dinamikus fejlődésének a titka mégiscsak a tagságban rejlik, azokban az emberekben, akik a szervezetet megálmodták és elindították 30 évvel ezelőtt, valamint azokban, akik útközben álltak csatasorba és vitték tovább mindazt, amit elődeik, társaik elkezdtek, és nem kell megfeledkeznünk azokról a személyiségekről sem, akiknek meghatározó szerepük volt a tagság összetartásában, mozgósításában és vezetésében, úgy a szakosztályokban, mint a fiókszervezetekben.

Az EMT az alapítás után 30 évvel nemcsak Erdélyben, hanem a Kárpát-medence országaiban is egy elismert szervezet, széles körű belföldi és külföldi kapcsolatrendszerrel. Azok, akik külföldön ismerik e szervezet tevékenységét, elismerően beszélnek rólunk és sokan most együtt ünnepelnek velünk.

Azok, akik a szervezetépítésben részt vettek itthon, vagy lelkes támogatóink voltak külföldön, sokan már örökre eltávoztak közülünk, de emléküket kegyelettel még sokáig meg fogjuk őrizni.

Szervezetünk, az eredeti célok követése mellett mindig rugalmasan alkalmazkodott az útközben felmerült problémák kezeléséhez és megoldásához.

A jövőt illetően mi optimisták vagyunk, bízunk mindazokban, akikkel együtt dolgozunk, bízunk a tagság munkabírásában, tenni akarásában, az új helyzethez való alkalmazkodásban, lelkesedésben. Három évtized alatt megtanultunk mindent, amit lehetett, ha nem is sikerült megtenni mindent, amit szerettünk volna.

Nagyon fontos, hogy társaságunk továbbra is alkalmazkodjon korunk kihívásaihoz, hogy új utakat, új lehetőségeket találjunk, amelyek igazodnak az elképzeléseinkhez. Azt szeretnénk, hogy a harmadik évezredben az EMT továbbra is egy modern és hatékony szervezetként működjön, bebizonyítva életképességét és a műszaki értelmiségbe vetett hitét.

Kívánok az EMT-nek a 30. születésnapján további sok sikeres évet!

 

Kolozsvár, 2020. február

Dr. Köllő Gábor
elnök

Visszatekintés az EMT elmúlt 30 évére  
(powerpoint bemutató)