Versenyszabályzat

Öveges József – Vermes Miklós Fizikaverseny

2022-2023. tanév

Regulament specific OJ-VM 2023.

A verseny szervezői: János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár
                                    
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság - EMT

Az Öveges József – Vermes Miklós Fizikaverseny a Román Oktatási Minisztérium által elismert verseny. A III. forduló (erdélyi döntő) a romániai országos döntőnek számít.

Az Öveges József – Vermes Miklós Fizikaverseny erdélyi Versenyszervező Bizottsága

Dr. Kovács Zoltán, EMT Kolozsvár – a versenyszervező bizottság elnöke
Popa Márta, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár

Dr. Karácsony János, BBTE, Fizika Kar, Kolozsvár
Vörös Alpár, Apáczai Csere János Líceum, Kolozsvár
Székely Zoltán, Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely
Faluvégi Ervin, Silvania Főgimnázium, Zilah
Fülöp Beáta, EMT, Kolozsvár

A versenyen a 7-11. osztályos tanulók vehetnek részt.

A nevezés módja

A versenyre való bejelentkezés az EMT honlapján található jelentkezési lap alapján történik, melynek beküldési határideje: 2023. február 5.

I. forduló – helyi szakasz / 2023. február 6., hétfő – a verseny szervezésében közreműködő szaktanárok helyileg, az iskolákban versenyeztetik a diákokat, az általuk összeállított feladatok alapján. Ebben a fordulóban a Versenyszervező Bizottság nem küld versenyfeladatokat.

A maximum 10-ből legalább 8 pontot elért diákok továbbjutnak a megyei szakaszra.

Az I. forduló lejárta után, kérjük szépen összesítő táblázatban beküldeni a II. fordulóra továbbjutó diákok listáját.

II. forduló – megyei szakasz / 2023. március 13., hétfő – megyénként egy, esetenként két helyszínen, versenyközpontban zajlik. A versenyt 13.00-15.00 óra között kell megtartani. A versenyközpontokat az EMT fogja megnevezni az I. forduló után beérkezett eredmények alapján. Ebben a fordulóban a versenyzők a Versenyszervező Bizottság által összeállított központi feladatlapot kapnak külön a 7., 8., 9., 10. és 11. évfolyam.

Felhívjuk a versenyzők és felkészítő tanáraik figyelmét, hogy a II. és III. forduló feladatlapjainak kérdéseit legnagyobb részben az EMT által szerkesztett és kiadott FIRKA (Fizika, InfoRmatika, Kémia Alapok) című folyóirat eddigi évfolyamainak (1991-2023) azon fizika feladataiból állítjuk össze – adott esetben némi változtatással –, amelyeknek a jellege és színvonala az illető évfolyam fizika programjához a versenyek időpontjában illeszkedik. A kért fejezetek az előző évi beosztásnak felelnek meg. A feladatok a FIRKA archívumban (https://www.emt.ro/kiadvanyok/firka/archivum) elérhetők.

A feladatlapokat a bejelentkezett iskolák e-mailen kapják meg 1 órával a verseny kezdete előtt, melyek sokszorosítását az iskolában kérjük elvégezni.

A javítókulcsot tartalmazó állományt a verseny befejezése után 15.00-kor fogjuk e-mailen elküldeni.

A javításra a helyszínen, az iskolák szaktanárait kérjük fel, a javítókulcs alapján. A dolgozatokat a javítókulcsnak megfelelően (piros tollal) szíveskedjenek kijavítani és aláírni.

A maximum 10-ből legalább 8 pontot elért dolgozatokat kijavítva, az értékeléssel együtt a versenyt lebonyolító oktatók beküldik a kolozsvári EMT postafiók címére legkésőbb 2023. március 20-ig (cím: EMT, 400750 Cluj, O.P. 1 – C.P. 140).

A beérkezett dolgozatokat a Versenyszervező Bizottság kiértékeli és az elért pontszámok alapján a legjobbak részt vesznek az országos döntőn.

III. forduló – országos döntő / 2023. április 21-23. között a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumban zajlik. Kérjük, hogy a versenyen részt vevő diákokat fizikatanárok kísérjék, hogy a dolgozatok javítását biztosítani tudjuk. Ebben a fordulóban is a versenyzők a Versenyszervező Bizottság által összeállított feladatlapot kapnak minden (7., 8., 9., 10. és 11.) évfolyam számára.

Figyelem!

Minden forduló esetében a dolgozatokat kék golyóstollal (tintával) írják a versenyzők, számológépen kívül más segédletet nem használhatnak. Mobil telefon nem lehet a tanulóknál, ha van, akkor azokat a felügyelő tanár asztalára tegyék ki.

A versenyen való részvétel kizáró okai: meg nem engedett eszközök használata, a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása, a verseny helyszínének elhagyása.

Kérünk minden kedves tanár kollégát, szigorúan ügyeljen a verseny tisztaságára!

Megjegyzés: a FIRKA megrendelhető az EMT kolozsvári titkárságán (tel.: 0264-590825, emt@emt.ro elérhetőségeken) vagy az iskolákban a helyi terjesztőknél. Folyóiratunk 4 alkalommal jelenik meg tanévenként, számonként 60 oldalas terjedelemben. Az éves előfizetés 20 lej. A FIRKA archívum elérhető honlapunkon: https://www.emt.ro/kiadvanyok/firka/archivum.

Amennyiben a verseny lebonyolításával kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, kérjük szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Versenyszervező Bizottság titkárságával:

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
400604 Cluj, B-dul 21 Dec. 1989, nr. 116
Tel./fax: +40-264-590825
Mobil: +40-744-783237, +40-742-291652

E-mail: emt@emt.ro, beata@emt.ro
Web:
www.emt.ro