Erdészeti szakkonferencia Székelyudvarhely

Gondolatok a XX. Erdészeti Szakkonferencia szervezéséhez

 

A Zetelaka Erdőrendészeti Hivatal, mint házigazda 20-ik alkalommal szervezi meg az Erdészeti Szakkonferenciát, amely 20 éve az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Erdészeti Szakosztályának legfontosabb rendezvénye. Az EMT Erdészeti Szakosztálya szervesen visszakapcsolódott az Anyaország legfontosabb szakmai szervezetébe is, és jelenleg mint az Országos Erdészeti Egyesület Erdélyi Helyi Csoportja is tevékenykedik a szakma összekovácsolásán.

A konferencia minden évben az erdészeti ágazat egy-egy aktuális témájával foglalkozik, így a 20-ik kiadás az erdő hármas szerepének törékeny egyensúlyával, valamint az aktív gazdálkodás ezek egyensúlyban tartásában betöltött szerepével kíván foglalkozni. Az erdőgazdálkodásban hagyományosan megfogalmazott gazdasági, társadalmi és ökológiai szempontok prioritizálásából egyre nagyobb véleménykülönbségek és ebből eredő konfliktusfelületek származnak a társadalom eltérő csoportjai között. A 20-ik konferencia egy transzdiszciplináris konferencia kíván lenni, amelyen a résztvevők megismerhetik a különböző szakterületek szakemberei által várt stratégiai tendenciákat. Ugyanitt, a kapcsolódó szakterületek véleményformálóinak az erdőgazdálkodással kapcsolatos elképzelései is megfogalmazásra kerülnek.

Erdészeti szempontból a székelyudvarhelyi régió többdimenziós: különböző magántulajdonosi formák (Közbirtokosságok, Önkormányzatok, Iskolák, Egyházak, Magánszemélyek), eltérő erdei élőhelyek, a tölgyesektől a magashegyi lucosokig, turisztikai érdekeltségekkel, üdülőhelyekkel tarkított erdőtömbök és egy olyan társadalom, amely tisztában van az erdő és az általa nyújtott szolgáltatások iránti elvárásaival, ami térben (város/vidék) gyakran ellentétes.

Ennek a  megújuló erőforrásnak a fenntartható kezeléséhez megalapozott szakmaiságra és körültekintő megközelítésre van szükség, az érdekeltek elvárásainak egyensúlyban tartásához. Ily módon, szeretnénk egy multidiszciplináris és jövőképpel rendelkező megközelítést nyújtani a viták során, amely segítséget nyújt erdőgazdálkodó szakembereknek, erdőtulajdonosoknak, abban, hogy komplex képet kapjanak a várható intézkedésekről és a közösségi szinten elfogadható stratégiákról. Szeretnénk, ha ez a konferencia lehetőséget kínálna az érdekeltek (kormányzati szervek, nem kormányzati szervezetek, erdőtulajdonosok, a tudományos élet és az erdészeti igazgatás) jelenleg eltérő nézeteinek közelítésére, valamint egy fenntartható párbeszéd megindítására.

A konferenciára Székelyudvarhelyen kerül sor 2021. október 22–23 között. A két nap közül az elsőt a kisrégió kultúrájának és megismerésének szenteljük. Másnap, szombaton, a konferencia kap helyet, előadások és szakmai viták, a fenti témákkal, főleg egy építő jellegű párbeszéd megindításáért az erdőgazdálkodást érintő szakterületekkel és érdekelt felekkel.

A konferencián 200-300 személy részvételére számítunk, kiemelten az erdészeti igazgatásból, szakmai szervezetekből, a tulajdonosok képviselőiből és a térség érdekeltjeiből.

 

 

 

András Róbert, igazgató

Zetelaka Erdőrendészeti Hivatal