Conferinţa de istoria ştiinţei şi tehnicii

Scopul organizării conferinţei este crearea unui for de dezbatere pentru cercetători care se ocupă de istoria ştiinţelor naturale, matematice şi tehnice, îndemnarea oamenilor de ştiinţă de a scoate la iveală realizările ştiinţifice şi tehnice deosebite ale predecesorilor din Transilvania, pe baza unor cercetări întemeiate, pentru că este datoria noastră de a scrie istoria ştiinţei şi tehnicii particulare în contextul universalului. În această viziune am iniţiat în anul trecut organizarea anuală a Conferinţei de Istoria Ştiinţei şi Tehnicii, deocamdată singurei conferinţe de acest gen din această parte a Ţării.

Participanţii conferinţei sunt cercetătorii din învăţământul superior, din instituţiile de cercetare şi din muzeele din ţară şi din întreaga Arie Carpatică, iarbeneficiari, considerăm a fi nu numai participanţii, dar întreaga societate ştiinţifică din Bazinul Intracarpatic şi din lume.

Prezentarea unor lucrări de relevanţă deosebită şi de un interes mai larg se realizează într-o şedinţă plenară şi prezentarea celorlalte lucrări pe secţiuni de comunicări, grupate pe ramuri mari ale matematicii, ştiinţele naturii şi tehnicii, urmate de discuţii. Totodată intenţionăm să creăm un cadru de cunoaştere reciprocă şi schimb de idei profesionale pentru participanţii întrunirii.

Rezultatele conferinţei se vor materializa în editarea volumului de rezumate ale lucrărilor prezentate, iar cele de o importanţă şi de un nivel ştiinţific mai înalt vor apare ca articole complete în revista Historia Scientiarum, pe care începând cu acest an Societatea noastră intenţionează să-o editeze ca una independentă (până acum a apărut ca un serial anexă al revistei Műszaki Szemle = Revistă tehnică).