Conferinţa internaţională de informatică

Lansată încă din 1990, Conferinţa SzámOkt (Ştiinţa calculatoarelor şi Educaţtie) şi-a propus să prezinte cele mai recente dezvoltări în domeniul ştiintei calculatoarelor şi al tehnologiei informaţiei care au impact asupra educaţiei. De-a lungul timpului au fost tratate o serie de probleme şi teme importante precum: calculatoarele şi educaţia, comunicaţia pe Internet, applicaţiile multimedia, mobilitatea în domeniul calculatoarelor, etc. Astăzi SzámOkt este un forum regional pentru diferiţi specialişti interesaţi în  domeniul calculatoarelor şi al informaticii: profesori, elevi, studenţi, cercetători, ingineri şi întreprinzători. Conferinţa nu este specializată pe un domeniu îngust al informaticii, ţelul său fiind acela de a acoperi o arie tematică largă, cu scopul de a informa pe participanţi despre cele mai noi tendinţe şi tehnologii informatice şi de comunicaţie. Conferinţa a devenit un forum în care profesionişti cunoscători ai limbii maghiare, pot discuta şi pot să-si împărtăşească cele mai recente experienţe în cercetarea şi predarea temelor de informatică.

Recent, având în vedere faptul că ingineria electrică şi ştiinţa calculatoarelor au multe zone de interes comun s-a considerat utilă organizarea în comun a conferinţei SzámOkt şi conferinţa ENELKO (Conferinţa de energetică şi electrotehnică).