Concursurile de chimie „Hevesy György - Irinyi János”

Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania, conform scopului organizaţiei de a sprijini învăţământul preuniversitar în domeniile tehnico-ştiinţifice organizează anul concursurile de chimie pentru elevii de clasele 7-8, respectiv 9-11. Concursurile sunt organizate anual pentru elevii şcolilor de predare în limba maghiară de pe întreg teritoriul ţării. Concursurile se desfăşoară în două etape:

1. Faza locală

Este organizată în fiecare instituţie de învăţământ care participă la concurs concomitent, la o dată şi oră stabilită de către Comitetul de organizare. 
Subiectele de rezolvat pentru elevi sunt întocmite de către profesori de specialitate, membrii în Comitetul de organizare al concursurilor, conform programelor de învăţământ şi se transmit prin poştă de către comitetul de organizare a concursului şcolilor participante, astfel încât să fie primite în ziua concursului.
După susţinerea concursului în scris, profesorii din judeţele respective organizează corectarea comună a lucrărilor, rezultând o listă cu rezultatele obţinute, corectare făcându-se pe baza unui ghid de corectare şi punctare transmis de către Comitetul de organizare.
La faza finală se primesc primele 3-4 lucrări, care au obţinut maximum de puncte, dar nu mai puţin de 70 de puncte din 100 posibile.

2. Faza finală

Va fi organizată la Arad, în incinta Liceului Csíky Gergely. Sunt susţinute două probe, una scrisă şi una practică, susţinute în laboratoarele de chimie ale liceelor.
Subiectele sunt întocmite de către comitetul de organizare, cu un grad de dificultate mai ridicat decât cele de la faza locală. Corectarea şi evaluarea lucrărilor se face de către toţi profesorii participanţi la faza finală a concursului. Elevii câştigători beneficiază de premii oferite de către societatea noastră, respectiv sponsorii concursului şi conţin cărţi de specialitate şi rechizite şcolare, drept de participare la tabere de specialitate organizate de către SMTŞT.
La faza finală participă 50 de elevi din diferitele localităţi ale ţării, însoţiţi de către profesorii lor de specialitate.

Premianţii fazelor finale a celor două concursuri sunt invitaţi anual să participe la finalele pe ţară a concursurilor organizate în Ungaria.