Concursul de chimie „Hevesy György”

Regulament_specific_CN_Chimie_Hevesy_Gyorgy_2024.pdf

Concursul este organizat de Asociația Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania (ASMTȘT), prin Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Ministerul Educației (ME), Direcția Minorități (DM), în parteneriat cu Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca, instituții de învățământ superior și de cercetare din țară sau din afara țării, edituri, organizații nonguvernamentale, asociații, organizații ale societății civile.

Responsabilitatea organizării și desfășurării concursului revine, în funcție de etapă, unităților de învățământ preuniversitar, inspectoratelor școlare, Asociației Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania și Liceului Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca.

Concursul de Chimie „Hevesy György ”, numit în continuare CCHHGY, se desfășoară pe două categorii de vârstă:

  • Categoria I: clasa a VII-a
  • Categoria II: clasa VIII-a.

CCHHGY are următoarele etape:

1. Etapa pe școală/locală constă într-o probă scrisă în cadrul căreia se evaluează competențele generale și specifice disciplinei de chimie. Selecția se face la nivel de școală de către profesorul de chimie.

2.  Etapa județeană se organizează în una dau două centre arondate din fiecare județ, în care sunt participanți la concurs.

Etapa constă dintr-o probă scrisă în cadrul căreia se evaluează competențele generale și specifice disciplinei de chimie. La această etapă, subiectele probelor scrise este elaborată de către Comisia Centrală și trimisă prin e-mail în ziua concursului, cu 1 oră înainte de ora de începere a concursului și subiectele sunt multiplicate în funcție de numărul de participanți la etapă.

3. Etapa națională a concursului se organizează anual în diferite localitâți ale țării și participa 25 de elevi cu cele mai bune rezultate obținute la faza județeană.

Concursul constă din o probă teoretică scrisă și una orală, de laborator susținute din tematica concursului național. Organizarea și desfășurarea probelor de evaluare se realizează cu respectarea prevederilor cuprinse în Metodologia-cadru.

4. Etapa internațională

Primii 2 elevi cu cele mai bune rezultate de la faza națională din cele două categorii se califică la etapa internațională a concursului care se organizează la Eger de către Asociația Științelor ale Naturii din Budapesta, organizatorul concursului în Ungaria.

 

Comitetul de organizatre Concursului de Chimie „Hevesy György”

Dr. Majdik Cornelia, vicepreședinte ASMTȘT, președinte Departamenyului de Chimie

Dr. Gál Emese, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Fac. de Chimie și Ing. Cluj-Napoca

Manaszesz Eszter, Liceul Teoretic „Báthory István” Cluj-Napoca

Nyitrai Apollónia, Liceul Teoretic „Báthory István” Cluj-Napoca

Rafai Dalma, Liceul Teologic Unitarian “Berde Mózes” Cristuru-Secuiesc

Dr. Irsai Izabella, Inspectoratul Școlar Județean Mureș

Horváth Erika, Asoc. Societatea Maghiară Tehnico-Științifică din Transilvania-EMT