Elhunyt Dr. Novák Lajos, a BME Szerves Kémia Tanszékének egykori tanszékvezetője

 

Novák

Dr. Novák Lajos
1937-2020

A kolozsvári BBTE Kémia és Vegyészmérnöki karán, a 90-es évek elejétől kezdett kialakulni és lassan megerősödni a magyar nyelvű oktatás, megteremtődve a lehetősége egy önálló Magyar tagozat létrehozásának.

Dr. Novák Lajos, a BME Vegyészmérnöki Kar Szerves Kémia Tanszékének akkori tanszékvezetője az elsők között lépett kapcsolatba és támogatta a BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Kar szerves kémia területén dolgozó magyar tanárait, segítve az oktatói és kutatói tevékenységet. Ekkor ismertük meg Dr. Novák Lajos professzort és feleségét Juditot, aki elkísérte kolozsvári útjaira. Támogatta és segítette az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság-EMT által rendezett erdélyi magyar nyelvű Vegyészkonferencia szervezését és a Tudományos Bizottság tagjaként, 22 évig, szinte minden évben személyes jelenlétével biztosította konferenciánk tudományos színvonalát.

Ismert több évtizedes, igen sikeres oktatási tevékenysége a szerves kémia területén, valamint kiemelkedő kutatói tevékenysége, 140 folyóiratcikk és közel 50 szabadalom társszerzője, illetve társfeltalálója. Eredményes kutatómunkája legtöbb esetben fontos és aktuális ipari problémák megoldását segítette igen hatékonyan. Kiemelkedő oktatási és kutatási, valamint tudományszervezési tevékenységét számos díjjal tüntették ki, melyek közül kiemelendő az Akadémiai Díj, az Ipolyi Arnold Díj, a Zemplén Géza Díj és a Szent-Györgyi Albert Díj.

Számunkra, erdélyi szerves vegyészek számára talán nem is ez a rendkívüli sikeres szakmai életút a legmeghatározóbb, hanem az a mód ahogy megtanulhattuk mit jelent a segíteni akarás, a támogatás, a barátság.

Nehéz lenne felsorolni azt a sok-sok területet, ahol mindig számíthattunk rá. Több közös tudományos együttműködés született a kolozsvári és budapesti kutatócsoportok között, melyben tanárok, diákok vettek részt. Több alkalommal hallgathattuk érdekes szakmai előadásait, mint a konferencia plenáris előadója, az EMT által szervezett magyar nyelvű műszaki terminológia el[adássorozat meghívott előadója vagy a Kémia Kar meghívott előadójaként. Kutatólaborja, a Déli labor a Gellért téren, mindig nyitva volt a kolozsvári vendégek előtt, akár hosszabb kutatómunkára, akár csak egy rövid beszélgetésre. Diákjaink számára az évek során felmerülő pályázati lehetőségekhez mindig volt megoldás, befogadó, ha nem is a szerves kémia területén akartak dolgozni a Novák professzornak mindig volt egy javaslata, egy-két telefonhívás és megnyíltak a lehetőségek. Természetesen a későbbi években az egykori diákok közül, számosan az ottani laborban nyertek doktori fokozatot és ma is mint elismert kutatók dolgoznak Magyarország vagy Európa kutató laboratóriumaiban.

Köszönünk mindent, a sok-sok alkalom, amikor találkoztunk és beszélgettünk, úgy érzem talán már nem csak a szakmáról szólt, személyes barátságok alakultak ki Novák professzor és az erdélyi tanárok között hiszen, évente legalább két alkalommal volt jelen szakmai rendezvényeinken.

Szeretném hangsúlyozni, hogy támogatása segített a magyar nyelvű vegyészmérnök képzés megindításában a BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Karán, mely 2005-től rendkívül sikeres képzési lehetőség diákjaink számára. Eddig ez az első állami egyetemen működő magyar nyelvű mérnökképzés.

Az EMT Kémia szakosztálya, valamint a BBTE Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézete tisztelettel és köszönettel emlékszik, Dr. Novák Lajosra, a BME Vegyészmérnöki kar "professor emeritusára" a kolozsvári egyetem vendégprofesszorára.

Emlékét tisztelettel megőrizzük!

 

Dr. Majdik Kornélia,
a BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Karának volt dékánja, dékánhelyettese
az EMT Kémia szakosztályának elnöke