30 érdekes informatikafeladat

Dr. Kovács D. Lehel István, a FIRKA szerkesztőjeként számos informatika jellegű cikk és cikksorozat szerzője.

A diáklap 12. évfolyamának 2002-2003/5. lapszámában indította el az Érdekes informatika feladatok rovatot sorozatot, amely mára közel 50 cikket tartalmaz. Jelen kiadványban az olvasó ezekből talál egy csokorravalót.

A FIRKA 30 éves évfordulója alkalmából publikált gyűjtemény olyan érdekes feladatokat, nyitott kérdéseket szeretne bemutatni, amelyekkel a történelem során sokat foglalkoztak, de a számítógépek megjelenéséig, a programozás széleskörű elterjedéséig nem igazán lehetett őket megoldani, s a ma ismert megoldások sem mindig tökéletesek…

Ajánljuk mindazoknak, akik az informatika alapok ilyenszerű megismerésével is szeretnék szélesíteni világnézetünket, látásmódunkat.

30 Érdekes informatikafeladat

SBN 978-973-0-35468-3
Copyright © Kovács Lehel István, EMT – 2021.

Tartalomjegyzék

Előszó
A 36 tiszt problémája
Páratlan bűvös négyzetek
Páros bűvös négyzetek
A π kiszámítása
Az e kiszámítása
Problema bovinum
Az osztókról: prímszámok, baráti- és tökéletes számok,
az osztóösszeg-függvény

Fibonacci-számok és az aranymetszés
A spirálok természetéről
Egy „fogas” kérdés
Húsvétszámítás, változó ünnepeink
Holdfázisok kiszámítása
A maja naptár
Seherezádé dátumai
Szorzó algoritmusok
Keresztrejtvény
Foglyok
Hanoi tornyai
A konvex burkoló (burok)
Véges determinisztikus  automaták programozása
Aritmetikai kifejezések kiértékelése
Kitöltőalgoritmusok alkalmazásai
Tömbök tárolása
Mátrixok forgatása
Mátrixok szorzása
Lineáris egyenletrendszerek megoldása – a Gauss-elimináció
Az n királynő problémája
A bolhától a királynőig
Szúdoku
Tanár és tanítványai

 

A kiadvánnyal kapcsolatosan érdeklődni lehet az EMT kolozsvári titkárságán a +40-264-590825 telefonszámon.