Versenyszabályzat

Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny
2019-2020-as tanév

A verseny kiírója: Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest.
A verseny erdélyi szervezésével és lebonyolításával az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság foglalkozik.
Az Irinyi János Kémiaverseny I-III. fordulója a Román Oktatási Minisztérium által elismert verseny. A III. forduló (erdélyi döntő) a romániai országos döntőnek számít.

A Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny erdélyi Versenyszervező Bizottsága
Dr. Majdik Kornélia, az EMT Kémia Szakosztályának elnöke, a Versenyszervező Bizottság elnöke
(Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár)
Péter Rozália, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár
Dr. Gál Emese, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár
Dr. Sógor Csilla, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár
Dr. Nagy Csaba, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár
Horváth Erika, EMT, Kolozsvár

A versenyen a 9., 10. és 11. évfolyam tanulói vehetnek részt, akik két kategóriában versenyeznek:
I. kategória – 9. osztály
II. kategória – 10-11. osztály

A nevezés módja
A versenyekre való bejelentkezés az EMT honlapján
http://irinyikemiaverseny.emt.ro található jelentkezési lap alapján történik (a diákok névsorát tartalmazó táblázattal együtt), melyek beküldési határideje: 2019. december 15.

I. forduló – helyi szakasz / 2020. január 16.,csütürtök – a verseny szervezésében közreműködő szaktanárok helyileg, az iskolákban versenyeztetik a diákokat, az általuk összeállított feladatok alapján. Ebben a fordulóban a Versenyszervező Bizottság nem küld versenyfeladatokat. A 8-as, ill. a 8-as feletti osztályzatot elért diákok továbbjutnak a megyei szakaszra.

II. forduló – megyei szakasz / 2020. január 27., hétfőmegyénként egy, esetenként két helyszínen, versenyközpontban zajlik majd. A versenyt 12.00-14.00 óra között kell megtartani.
A versenyközpontokat az EMT fogja megnevezni az I. forduló után beérkezett eredmények alapján. Ebben a fordulóban a versenyzők a Versenyszervező Bizottság által összeállított központi feladatlapot kapnak egyben a 9-11. évfolyam.
Felhívjuk a versenyzők és felkészítő tanáraik figyelmét, hogy ebben a fordulóban a feladatlap kérdései között lesz egy olyan, amely az EMT által szerkesztett és kiadott FIRKA (Fizika, InfoRmatika, Kémia Alapok) folyóirat kémia tárgyú tartalmából kerül kiválasztásra a 2019-2020-as évfolyam 1-es és 2-es, valamint a 2018-2019-es évfolyam 3-as és 4-es számaiból.

A feladatlapokat a versenyközpontnak kinevezett iskolák e-mailen kapják meg fél órával a verseny kezdete előtt, vagyis 11.30 órakor. Ezek szükséges számban való sokszorosítását a kinevezett versenyközpontú iskolában kérjük elvégezni. A javítókulcsot tartalmazó állományt a verseny befejezése után 14.00-kor fogjuk e-mailen elküldeni.
A javítást az illető helyszínen, a különböző iskolákból érkezett szaktanárok, közösen végzik a helyi szaktanárral együtt, a javítókulcs alapján. A dolgozatokat a javítókulcsnak megfelelően (piros tollal) szíveskedjenek kijavítani és aláírni.
Az 50 pontot elért dolgozatokat kijavítva, az értékeléssel együtt a versenyt lebonyolító oktatók beküldik a kolozsvári EMT postafiók címére legkésőbb 2020. február 3-ig (cím: EMT, 400750 Cluj, O.P. 1 – C.P. 140). A beérkezett dolgozatokat a Versenyszervező Bizottság kiértékeli és az elért pontszámok alapján a legjobbak (összesen 20 IX-XI. osztályos diák), vesznek részt az országos döntőn.

III. forduló – (erdélyi) országos döntő / 2020. február 27-én, csütörtökön a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Karán zajlik. Ebben a fordulóban a feladatlapok a magyarországi Versenyszervező Bizottságtól érkeznek, vagyis a Magyar Kémikusok Egyesületétől. Az országos döntőn a verseny résztvevői az írásbeli próba mellett gyakorlati próbán (laborgyakorlat) is megmérettetnek. Ezen forduló laborgyakorlatait az országos döntő házigazda szerepét betöltő intézmény, jelen esetben a BBTE, Kémia és Vegyészmérnöki Karának oktatói (laboránsai) állítják össze. Az országos döntő IX-XI. osztályos diákjai közül az első 6 helyezett jut tovább a magyarországi országos döntőbe. A magyarországi döntőn írásbeli, gyakorlati és szóbeli próba lesz.

Figyelem!
Minden forduló esetében a dolgozatokat kék golyóstollal (tintával) írják a versenyzők, számológépen kívül más segédletet nem használhatnak. Mobil telefon nem lehet a tanulóknál, ha van, akkor azokat a felügyelő tanár asztalára tegyék ki.

A versenyen való részvétel kizáró okai: meg nem engedett eszközök használata, a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása, a verseny helyszínének elhagyása.

Kérünk minden kedves tanár kollégát, szigorúan ügyeljen a verseny tisztaságára!

Megjegyzés: a FIRKA megrendelhető az EMT kolozsvári titkárságán (tel.: 0264-590825, emt@emt.ro elérhetőségeken) vagy az iskolákban a helyi terjesztőknél. Folyóiratunk 4 alkalommal jelenik meg tanévenként, számonként 60 oldalas terjedelemben. Az éves előfizetés 14 lej. A FIRKA archívum elérhető honlapunkon: https://www.emt.ro/kiadvanyok/firka/archivum

Ha a verseny lebonyolításával kapcsolatban bármilyen probléma felmerülne, kérjük szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Versenyszervező Bizottság titkárságával:

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
400604 Cluj, B-dul 21 Dec. 1989, nr. 116
Tel./fax: +40-264-590825; Mobil: +40-744-783237
E-mail: emt@emt.ro

Web: www.emt.ro