Az EMT felsőoktatást támogató tevékenysége

Az EMT felsőoktatást támogató tevékenysége

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) megalakulása óta foglalkozik felsőfokú oktatáshoz kapcsolódó tevékenységgel. Mostanra kristályosodott ki egy olyan átfogó elképzelés, amely kimondottan oktatási, de infrastrukturális elemeket is tartalmaz: A magyar műszaki szakelőadások szervezése a Kolozsvári Műszaki Egyetem négy - építőmérnöki, gépészmérnöki, számítástechnikai, villamosmérnöki -, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem vegyészmérnöki karán tanuló hallgatók számára.

Kihasználva az 1999-ben elfogadott oktatási törvény lehetőségeit a 2000/2001-es tanévben az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) - az Apáczai Közalapítvány támogatásával - magyar nyelvű szakelőadásokat indított be a Kolozsvári Műszaki Egyetem négy - építőmérnöki, gépészmérnöki, számítástechnika és villamosmérnöki -, valamint a Babeş-Bolyai Tudományegyetem vegyészmérnöki karán. A múlt tanév után tartott kiértékelő megbeszélésből kiderült, a kolozsvári műszaki oktatók megbirkóztak ugyan a feladattal, de hiányzik a magyar nyelvű oktatás gyakorlata, valamint kis létszámú a magyar anyanyelvű oktatók száma az egyetemeken. A magyar szaknyelv használatának hiánya hátrányt jelentett a magyar terminológiai előadások megtartásánál. Így a következő tanévekben a kolozsvári oktatók mellett magyarországi vendégtanárok hívtunk meg magyar nyelvű előadásokat tartani.

Az általunk végzett felmérés szerint az előadásokat látogató diákok közel nyolcvan százaléka vélte úgy, hogy a magyarországi oktatók és szakemberek bevonása az előadássorozatba a hallgatók számának, illetve az előadások szintjének növekedését eredményeznék.

Az EMT-nek kiterjedt kapcsolatai vannak az összes olyan magyarországi felsőoktatási intézménnyel, amelyeken mérnökképzés folyik, valamint számos anyaországi céggel is, így könnyen fel tudta venni a kapcsolatot a szakemberekkel és egyetemi oktatókkal. A magyarországi tanárok és szakemberek előadásain a diákok részvétele várakozáson felüli - ez is igazolja, hogy mekkora az igény ezek iránt. Összességében elmondható, hogy a magyarországi vendégtanárok által tartott előadások nagy népszerűségnek örvendenek.

A nagy népszerűségnek örvendő előadássorozatot természetesen folytatni szeretnénk , a már bevezetett karokon, és színesebbé, tartalmasabbá tenni a külföldi oktatatók, valamint szakemberek bevonásával. Így a vendégtanárok a szaknyelv elsajátítása mellett a szakmai követelésekről, elvárásokról tájékoztathatják a diákokat.

Ennek a programnak fontos szerepe van, akár előfutára is lehet a magyar nyelvű felsőoktatás meghonosításának a romániai műszaki egyetemeken.