XXIX. Nemzetközi Vegyészkonferencia

Helyszín
Marosvásárhely
Időpont
Vége

 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Kémia Szakosztálya 2023. október 25–28. között Marosvásárhelyen, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen szervezi meg a XXIX. Nemzetközi Vegyészkonferenciát.

Szervezők:

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), Kémia Szakosztály
Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar


Együttműködő partnerek:
Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest
Magyar Természettudományi Társulat, Budapest

A konferencia hivatalos nyelve: magyar

A konferencia honlapja:
http://chem.emt.ro

A konferencia célja:
Lehetőséget teremteni a Kárpát-medencei magyar szakembereknek a tudományos eredményeik bemutatására, az ismerkedésre, a kapcsolatteremtésre, az együttműködések kialakítására.
A doktoranduszok előadást tarthatnak a doktorandusz plénumon, az egyetemi hallgatók pedig posztereken mutathatják be eredményeiket.

A konferencia elnöke:
Dr. MAJDIK Kornélia, az EMT Kémia Szakosztályának elnöke

A konferencia tudományos bizottsága:
Dr. DIBÓ Gábor, Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárom, Szlovákia
Dr. GÁL Emese, BabeşBolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
Dr. HÓRVÖLGYI Zoltán, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Magyarország
Dr. HUSZTHY Péter, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Magyarország
Dr. JOÓ Ferenc, Debreceni Egyetem, Magyarország

Dr. KÉKI Sándor, Debreceni Egyetem, Magyarország
Dr. KILÁR Ferenc, Pécsi Tudományegyetem, Magyarország
Dr. MAJDIK Kornélia, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
Dr.
NAGY Levente Csaba, BabeşBolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
SIMONNÉ Dr. SARKADI Livia,
Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem (MATE)
, Magyarország
Dr. ZSUGA Miklós, Debreceni Egyetem, Magyarország

Témakörök:
agrokémia, alkalmazott kémia, analitikai kémia, biokémia, élelmiszerkémia, fizikai kémia, gyógyszerkémia, környezeti kémia és technológia, műanyag és gumiipari kémia, oktatás-módszertan, szerves kémia, szervetlen kémia

A konferencia tervezett programja:

október 25., szerda: 

• érkezés, regisztráció

október 26., csütörtök: 
• kirándulás a Marosvásárhely – Gernyeszeg (Teleki-kastély) – Marosvécs (Kemény-kastély) –
  Erdőszentgyörgy (Rhédey-kastély, református templom) – Marosvásárhely útvonalon.

• regisztráció
• üdvözlő koccintás

október 27., péntek:
• konferencia megnyitó, plenáris előadások
• doktorandusz plénum
poszterek, diák-poszterek bemutatása
• díszvacsora

október 28., szombat:

• szekció-előadások
a konferencia zárása

 

Konferencia kötet:
A bemutatott előadások kivonatait, valamint a posztereket online kötetben közöljük.
A magyar és angol nyelvű kivonatokat a konferencia honlapján található formai követelményeknek megfelelőn kérjük elkészíteni.

Határidők:

• Előadás/poszter bejelentése: 2023. szeptember 24.
• Előadás/poszter kivonatának beküldése: 2023. október 1.
• Jelentkezési lapok beküldése: 2023. október 8.
• Részvételi díj utalása: 2023. október 20.
 

Megjegyzések:
• A hagyományokhoz híven az idei konferencián is díjazzuk a legjobb PhD hallgatók előadásait és a diák-posztereket.
• Lehetőség van a bemutatott előadások és poszterek eredményeinek publikálására magyar nyelven, az EMT által kiadott Műszaki Szemle tudományos folyóiratban, valamint a folyóirat Fiatal Műszakiak Különszáma mellékletében, amelyek online jelennek meg a következő felületen: http://ojs.emt.ro/index.php/muszakiszemle.

 

A konferencia titkárság elérhetőségei:
RO-400604 Kolozsvár/Cluj, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 116.
Tel.: 0744-783237, +40-264-590825
E-mail:
emt@emt.ro