Versenyszabályzat

Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny
2019-2020-as tanév

A verseny kiírója: Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.
A verseny erdélyi szervezője és lebonyolítója az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság.

A Hevesy György Kémiaverseny I-III. fordulója a Román Oktatási Minisztérium által elismert verseny.
A III. forduló (erdélyi döntő) a romániai országos döntőnek számít.

A Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny erdélyi Versenyszervező Bizottsága
Dr. Majdik Kornélia, az EMT Kémia Szakosztályának elnöke, a Versenyszervező Bizottság elnöke
(Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár)
Dr. Gál Emese, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár
Manaszesz Eszter, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár
Nyitrai Apollónia, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár

Dr. Irsai Izabella, Maros Megyei Tanfelügyelőség
Dr. Kupán Edith, Dr. Bernády György Általános Iskola, Marosvásárhely

Horváth Erika, EMT, Kolozsvár

A versenyen a 7. és 8. évfolyam tanulói vehetnek részt.

A nevezés módja
A versenyekre való bejelentkezés az EMT honlapján
http://hevesykemiaverseny.emt.ro található jelentkezési lap alapján történik (a diákok névsorát tartalmazó táblázattal együtt), melyek beküldési határideje: 2019. december 15.

I. forduló – helyi szakasz / 2020. január 16., csütörtök – a verseny szervezésében közreműködő szaktanárok helyileg, az iskolákban versenyeztetik a diákokat, az általuk összeállított feladatok alapján. Ebben a fordulóban a Versenyszervező Bizottság nem küld versenyfeladatokat. A 8-as, ill. a 8-as feletti osztályzatot elért diákok továbbjutnak a megyei szakaszra.

II. forduló – megyei szakasz / 2020. január 27., hétfőmegyénként egy, esetenként két helyszínen, versenyközpontban zajlik majd. A versenyt 12.00-14.00 óra között kell megtartani. A versenyközpontokat az EMT fogja megnevezni az I. forduló után beérkezett eredmények alapján. Ebben a fordulóban a versenyzők a Versenyszervező Bizottság által összeállított központi feladatlapot kapnak külön a 7. évfolyam és 8. évfolyam.
Felhívjuk a versenyzők és felkészítő tanáraik figyelmét, hogy ebben a fordulóban a feladatlap kérdései között lesz egy olyan, amely az EMT által szerkesztett és kiadott FIRKA (Fizika, InfoRmatika, Kémia Alapok) folyóirat kémia tárgyú tartalmából kerül kiválasztásra a 2019-2020-as évfolyam 1-es és 2-es, valamint a 2018-2019-es évfolyam 3-as és 4-es számaiból.
A feladatlapokat a versenyközpontnak kinevezett iskolák e-mailen kapják meg fél órával a verseny kezdete előtt, vagyis 11.30 órakor. Ezek szükséges számban való sokszorosítását a kinevezett versenyközpontú iskolában kérjük elvégezni. A javítókulcsot tartalmazó állományt a verseny befejezése után 14.00-kor fogjuk e-mailen elküldeni.
A javítást az illető helyszínen, a különböző iskolákból érkezett szaktanárok, közösen végzik a helyi szaktanárral együtt, a javítókulcs alapján. A dolgozatokat a javítókulcsnak megfelelően (piros tollal) szíveskedjenek kijavítani és aláírni.
Az 50 pontot elért dolgozatokat kijavítva, az értékeléssel együtt a versenyt lebonyolító oktatók beküldik a kolozsvári EMT postafiók címére legkésőbb 2020. február 3-ig (cím: EMT, 400750 Cluj, O.P. 1 – C.P. 140).

A beérkezett dolgozatokat a Versenyszervező Bizottság kiértékeli és az elért pontszámok alapján a legjobbak (15 VII., 15 VIII. osztályos diák vesz részt az országos döntőn).

III. forduló – (erdélyi) országos döntő / 2020. március 27-én, pénteken a marosvásárhelyi Dr. Bernády György Általános Iskolában zajlik. Ebben a fordulóban a feladatlapok a magyarországi versenyszervező intézménytől érkeznek, vagyis a Magyar Természettudományi Társulattól. Az országos döntőn a verseny résztvevői az írásbeli próba mellett gyakorlati próbán (laborgyakorlat) is megmérettetnek. Ezen forduló laborgyakorlatait az országos döntő házigazda szerepét betöltő intézmény, iskola, jelen esetben a Dr. Bernády György Általános Iskola szaktanárai állítják össze. Az országos döntő VII-VIII. osztályos diákjai közül, osztályonként az I. és II. helyezett jut tovább a Kárpát-medencei döntőbe. A magyarországi döntőn írásbeli, gyakorlati és szóbeli próba lesz.

Az EMT és a Magyar Természettudományi Társulat kitűnő együttműködésének eredményeként 2017-től a Hevesy verseny III. fordulóján (országos döntőn) mindkét osztály esetében (VII., VIII.) az I. helyezést elnyerő tanulók, valamint a nemzetközi szakaszon, Egerben megrendezésre kerülő magyarországi döntőn I, II., III., helyezést elérő diákok 2020 nyarán részt vehetnek a MTT által szervezett III. Kárpát-medencei Tehetségtáborában.
Információk: http://hevesyjutalomtabor.emt.ro.

Figyelem!
Minden forduló esetében a dolgozatokat kék golyóstollal (tintával) írják a versenyzők, számológépen kívül más segédletet nem használhatnak. Mobil telefon nem lehet a tanulóknál, ha van, akkor azokat a felügyelő tanár asztalára tegyék ki.

A versenyen való részvétel kizáró okai: meg nem engedett eszközök használata, a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása, a verseny helyszínének elhagyása.

Kérünk minden kedves tanár kollégát, szigorúan ügyeljen a verseny tisztaságára!

Megjegyzés: a FIRKA megrendelhető az EMT kolozsvári titkárságán (tel.: 0264-590825, emt@emt.ro elérhetőségeken) vagy az iskolákban a helyi terjesztőknél. Folyóiratunk 4 alkalommal jelenik meg tanévenként, számonként 60 oldalas terjedelemben. Az éves előfizetés 14 lej.
A FIRKA archívum elérhető honlapunkon: https://www.emt.ro/kiadvanyok/firka/archivum

Ha a verseny lebonyolításával kapcsolatban bármilyen probléma felmerül, kérjük szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Versenyszervező Bizottság titkárságával:

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
400604 Cluj, B-dul 21 Dec. 1989, nr. 116
Tel./fax: +40-264-590825; Mobil: +40-744-783237
E-mail: emt@emt.ro

Web: www.emt.ro