Conferinţa Internaţională de Energetică şi Electrotehnică

Conferinţa ENELKO, este o conferinţă naţională cu participare internaţională, şi vizează domenii de vârf şi de actualitate maximă: ingineria electrică şi energetică, automatica, informatică aplicată şi comunicaţii, ramuri ale ştiinţei tehnice cu un ritm de dezvoltare susţinut.

Un prim obiectiv al organizării acestei conferinţe este reunirea specialiştilor care lucrează în domeniile tehnologiilor energetice şi electrice nepoluante în vederea acordării unei posibilităţi de a-şi prezenta rezultatul activităţii de cercetare şi de a face cunoştinţă cu cele mai recente cercetări din domeniu. Astfel se creează premisa iniţierii unor noi direcţii de cercetare şi de punere în practică a rezultatelor obţinute, identificarea de noi proiecte de colaborare internaţională.

Având în vedere importanţa tehnologiilor informatice şi de comunicaţie precum şi a automaticii în domeniul energetic, s-a considerat necesară includerea acestora în aria tematică a conferinţei. Obiectivul urmărit este acela de a reuni specialişti din energetică şi informatică în vederea abordării în comun a unor teme de frontieră.

Experienţa anilor trecuţi arată că la această conferinţă nu participă doar cercetători, ci şi mulţi specialişti din industrie, de la firme cu capital privat, care sunt interesaţi direct în punerea în practică a rezultatelor cercetărilor. Primirea pozitivă a rezultatelor de către firmele private contribuie la stimularea cererii pentru cercetare, dezvoltare, inovare finanţate de capitalul privat.

Conferinţa vizează domenii de vârf şi de actualitate maximă: ingineria electrică şi energetică, respectiv automatică şi informatică aplicată, ramuri ale ştiinţelor tehnice cu un ritm de dezvoltare susţinut.

Conferinţa ENELKO este organizată pe mai multe planuri. La sesiunea plenară sunt prezentate lucrări cu caracter general, care prezintă direcţiile noi de dezvoltare în acest domeniu al ştiinţei. Acestea sunt de interesul tuturor participanţilor. Această parte a conferinţei este deschisă tuturor inginerilor şi studenţilor.

În sesiunile de secţiune se întâlnesc specialiştii din domenii mai restrânse, prezentându-se lucrări cu caracter mai specific, intrând în amănunte la prezentarea rezultatelor. La ambele feluri de sesiuni se acordă timp îndestulător pentru discuţii, confruntări de idei şi pentru clarificarea unor aspecte neînţelese.

În paralel cu aceste activităţi se organizează o expoziţie de specialitate, unde institutele de cercetare şi firmele îşi pot expune produsele finalizate în urma cercetărilor anterioare. Această expoziţie ajută mult pe exponanţi să-şi popularizeze produsele exact în rândul celor mai competente persoane din domeniu.

În plen sau în secţiuni firmele specializate pot prezenta preocupările, rezultatele şi solicitările privind rezolvarea unor probleme teoretice sau practice în colaborare internă sau internaţională.