Előadás bejelentő űrlap

Űrlap
Határidők

Előadás bejelentő űrlap, előadás rövid tartalmának (fél oldal) beküldése: 2019. január 27.
Az előadás elfogadásának visszaigazolása: 2019. február 4.
A bejelentett és elfogadott előadás anyagának beküldése: 2019. február 10.

Adatok
Témakörök
Témakör

Kérjük szépen a fenti témakörök közül egyet jelöljenek be.
Az előadások bemutatásához laptopot és projektort biztosítunk minden szekcióban.
A cikkek az OGÉT 2019 lektorált konferencia kötetben jelennek meg.

A dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a 4 oldalt. A dolgozatot kérjük a formai követelményeknek megfelelően készítsék el.
Beküldés emailen, az emt@emt.ro vagy beata@emt.ro címek egyikére.
Az előadás megérkezését visszaigazoljuk.