Versenyszabályzat 2022

Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny
versenyszabályzat - 2021/2022. tanév

A verseny kiírója: Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest.
A verseny erdélyi szervezője és lebonyolítója az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság.
Az Irinyi János Kémiaverseny I-III. fordulója a Román Oktatási Minisztérium által elismert verseny. A III. forduló (erdélyi döntő) a romániai országos döntőnek számít.

 

A Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny erdélyi Versenyszervező Bizottsága

  • Dr. Majdik Kornélia, az EMT Kémia Szakosztályának elnöke, a Versenyszervező Bizottság elnöke  (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár)
  • Dr. Gál Emese, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár
  • Dr. Sógor Csilla, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár
  • Péter Rozália, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár
  • Horváth Erika, EMT, Kolozsvár

 

A versenyen a 9., 10. és 11. évfolyam tanulói vehetnek részt, akik két kategóriában versenyeznek:

I. kategória – 9. osztály
II. kategória – 10-11. osztály

 

A nevezés módja

A versenyekre való bejelentkezés az EMT honlapján http://irinyikemiaverseny.emt.ro található jelentkezési lap alapján történik (a résztvevő diákok névsorát tartalmazó táblázattal együtt), melyek beküldési határideje: 2022. január 7.

I. forduló – helyi szakasz / 2022. január 19., szerda – a verseny szervezésében közreműködő szaktanárok helyileg, az iskolákban versenyeztetik a diákokat, az általuk összeállított feladatok alapján. Ebben a fordulóban a Versenyszervező Bizottság nem küld versenyfeladatokat.
A 8-as, ill. a 8-as feletti osztályzatot elért diákok továbbjutnak a megyei szakaszra.
Kérjük szépen a II. fordulóra továbbjutók névsorát e-mailben leközölni a emt@emt.ro címre.

II. forduló – megyei szakasz / 2022. január 31., hétfőa bejelentkezett iskolákban zajlik majd. A versenyt 13.00-15.00 óra között kell megtartani. Idén a járványhelyzet miatt nem jelölünk ki versenyközpontokat, mindenki a saját iskolájában versenyzik és az iskolák kémiatanárait kérjük fel a dolgozatok javítására a kiküldött javítókulcsok alapján. Ebben a fordulóban a versenyzők a Versenyszervező Bizottság által összeállított központi feladatlapot kapnak, azonos tételt a 9-11. évfolyam részére.

Felhívjuk a versenyzők és felkészítő tanáraik figyelmét, hogy ebben a fordulóban a feladatlap kérdései között lesz egy olyan, amely az EMT által szerkesztett és kiadott FIRKA (Fizika, InfoRmatika, Kémia Alapok) folyóirat kémia tárgyú tartalmából kerül kiválasztásra a 2020-2021-es évfolyam 3-as és 4-es számaiból.

A feladatlapokat a versenyközpontnak kinevezett iskolák e-mailen kapják meg fél órával a verseny kezdete előtt, vagyis 12.30 órakor. Ezek szükséges számban való sokszorosítását a kinevezett versenyközpontú iskolában kérjük elvégezni.

A javítókulcsot tartalmazó állományt az írásbeli befejezése után 15.00-kor fogjuk e-mailen elküldeni.

A dolgozatokat a javítókulcsnak megfelelően (piros tollal) szíveskedjenek kijavítani és aláírni.

Az 50 pontot elért dolgozatokat kijavítva, az értékeléssel együtt a versenyt lebonyolító oktatók postán elküldik a kolozsvári EMT postafiók címére legkésőbb 2022. február 4-ig (cím: EMT, 400750 Cluj, O.P. 1 – C.P. 140). A beérkezett dolgozatokat a Versenyszervező Bizottság kiértékeli és az elért pontszámok alapján a legjobbak (összesen 20 IX-XI. osztályos diák), vesznek részt az országos döntőn.

 

III. forduló – (erdélyi) országos döntő / 2022. február 24-én, csütörtökön 10-15 óra között fog sorra kerülni a résztvevő diák iskolájában. Ebben a fordulóban a feladatlapok a magyarországi Versenyszervező Bizottságtól érkeznek, vagyis a Magyar Kémikusok Egyesületétől. Az országos döntőn a verseny résztvevői az írásbeli próba után, szóbeli próbán is megmérettetnek, melyet a laborgyakorlatok helyett online tartunk. A járvány miatt kialakult helyzet miatt, idén nem tartunk gyakorlati próbát.

A dolgozatokat kérjük szépen a verseny után a javítási útmutatónak megfelelően kijavítani és postázni az EMT postacímére (EMT, 400750 Cluj, O.P. 1 – C.P. 140).

A dolgozatokat az EVB is kijavítja, majd a rangsorolás után az eredményeket e-mailben , majd az összesítés után a verseny honlapján közöljük.

Az országos döntő IX-XI. osztályos diákjai közül, az első 7 helyezett jut tovább a magyarországi országos döntőbe.

A magyarországi országos döntő írásbeli feladatból és laboratóriumi gyakorlati feladatból, valamint a legjobbak szóbeli versenyéből áll.

A forduló megszervezésének részleteit a későbbiekben pontosítjuk.

Figyelem!

Minden forduló esetében a dolgozatokat kék golyóstollal (tintával) írják a versenyzők, számológépen kívül más segédletet nem használhatnak. Mobil telefon nem lehet a tanulóknál, azokat a felügyelő tanár asztalára tegyék ki.

A versenyen való részvétel kizáró okai: meg nem engedett eszközök használata, a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása, a verseny helyszínének elhagyása.

Kérünk minden kedves tanár kollégát, szigorúan ügyeljen a verseny tisztaságára!

Megjegyzés: a FIRKA megrendelhető az EMT kolozsvári titkárságán (tel.: 0264-590825, emt@emt.ro elérhetőségeken) vagy az iskolákban a helyi terjesztőknél. Folyóiratunk 4 alkalommal jelenik meg tanévenként, számonként 60 oldalas terjedelemben.

Az éves előfizetés 20 lej. A FIRKA archívum elérhető honlapunkon: https://www.emt.ro/kiadvanyok/firka/archivum

 

Ha a verseny lebonyolításával kapcsolatban bármilyen probléma felmerül, kérjük szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Versenyszervező Bizottság titkárságával:

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
400604 Cluj, B-dul 21 Dec. 1989, nr. 116
Tel./fax: +40-264-590825; Mobil: +40-744-783237
E-mail: emt@emt.ro, web:
http://irinyikemiaverseny.emt.ro